• fi
  • se

Totalentreprenad av avfallshantering

Våra tjänster omfattar:

• mottagning och komprimering av avfall
• andra maskinarbeten på avfallsstationer
• jordschaktningsarbeten
• maskinuthyrning och reservmaskinservice
• sanering av landskap vid stängning av avfallsstationer
• konsultation

BIMU | Ylläpito | Kotisivuton.fi