• fi
  • se

Tillverkning av återvinningsbränsle

I takt med att nya miljöbestämmelser tillkommer har vi en ständig ökning av den mängd separatinsamlat energi-, byggnads- och rivningsmaterial som skall hanteras. Samtidigt ökar benägenheten att återvinna avfall och detta ställer allt högre krav på att avfallshanteringen sköts effektivt och yrkesmässigt.

Våra tjänster omfattar:

• maskinell sortering och söndermalning av återvinningsmaterial
• malning av trämaterial för återvinning
• tillverkning av REF- och PDF-bränsle
• malning av stubbar
• sållning och malning av avfall 

 

BIMU | Ylläpito | Kotisivuton.fi