• fi
  • se

Jordschaktning

Vi har maskiner för tunga jordschaktningsarbeten t.ex. för kolkraftverk, landskapssanering av stängda sandtag, industrins materialhantering och för mottagning samt flyttning av stora massor.

Våra tjänster omfattar:

• maskinentreprenader
• maskinuthyrning
• konsultation

Vår moderna maskinpark omfattar hela vårt verksamhetsområde.

Vår maskinpark omfattar:

• jordschaktningsmaskiner
• bulldozers, loaders, grävmaskiner, och dumpers
• krossmaskiner
• trumsåll, plansikt, fingersåll och vindsikt

 

 

BIMU | Ylläpito | Kotisivuton.fi